Geneeskundige verklaring

KNMG

De landelijke artsenfederatie KNMG behartigt de belangen van meer dan 59.000 artsen en studenten geneeskunde (Klik hier voor meer informatie over de KNMG).
De KNMG maakt zich sterk voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening en de volksgezondheid. Resultaten van deze inspanningen zijn onder meer gedragsregels voor artsen, de meldcode kindermishandeling, Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland (SCEN) en handreikingen zoals ‘beroepsgeheim en politie/justitie’.

Standpunt KNMG over Geneeskundige Verklaring

De KNMG heeft als standpunt dat een behandelend arts geen verklaringen afgeeft over een eigen patiënt, waarbij hij/zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen. Voorbeelden daarvan zijn:
  • is iemand in staat te werken
  • is iemand in staat een auto te besturen
  • is iemand in staat naar school te gaan
  • is iemand in staat goed voor de kinderen te zorgen
  • is terecht een geboekte reis geannuleerd
  • heeft iemand recht op een parkeervergunning
  • heeft iemand recht op aangepaste woonruimte
Volgens de KNMG mogen dergelijke verklaringen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts. De onafhankelijke arts kan een eigen beoordeling maken van de situatie. De onafhankelijke arts kan wel, met toestemming van de patiënt, informatie opvragen bij de behandelend arts.

Weigeringsbriefje

Om patiënten uit te leggen waarom de behandelend arts geen verklaring afgeeft heeft de KNMG het zogenaamde ‘KNMG Weigeringsbriefje‘ opgesteld.

Dit weigeringsbriefje is beschikbaar in vier talen, Nederlands, Engels, Turks en Marokkaans.

Het weigeringsbriefje is een bijlage bij de Richtlijn inzake het omgaan met medische gegegevens. Meer informatie vindt u in het dossier Rechten van de patiënt.

Klik hier om het KNMG Weigeringsbriefje te bekijken.