Assistente Arkesteijn

Sinds 2017 ben ik werkzaam als doktersassistente bij huisartsenpraktijk Baecke & Nobel.

Maandag en dinsdag ben ik werkzaam als doktersassistente in de praktijk.

Op woensdag houd ik regelmatig een preventiespreekuur hart- en vaatziekten

Wanneer u graag meer inzicht zou wensen in uw risico op hart- en vaatziekten en deze risico´s zo klein mogelijk wil houden, dan kunt u terecht bij mij op het preventiespreekuur hart- en vaatziekten op woensdag.

Er zullen een aantal zaken worden nagevraagd, zoals uw beweeg- en voedingspatroon.
Verder is er aandacht voor de bloeddruk en het cholesterol. Op basis van een risico-inschatting zult u behandeladviezen ontvangen en zullen er zo nodig controles met u worden afgesproken.

Patiënten die bekend zijn met een verhoogd risico zullen jaarlijks door mij worden uitgenodigd om bloed te prikken en een afspraak te maken op mijn spreekuur.

Indien u denkt dat u ook in aanmerking komt voor mijn spreekuur, kunt u online een afspraak maken via MgN of telefonisch via het praktijknummer 015-2131313.

Patiënten die reeds bekend zijn met hart- en vaatziekten(hartinfarct, herseninfarct, etalagebenen) worden gecontroleerd door Julia Otten, onze praktijkondersteuner somatiek.

Werkzaam op

Maandag100%
Dinsdag100%
Woensdag50%
Donderdag0%
Vrijdag0%