Agressie protocol

In huisartsenpraktijk Baecke & Nobel komen dreigende, beledigende of agressieve patiënten gelukkig niet veel voor. Maar als een dergelijke situatie zich voordoet, hebben vooral de assistentes, praktijkondersteuners, maar ook de huisartsen hier mee te maken. Dit kan leiden tot boosheid, angst en frustraties bij betrokken medewerkers.

Wij vinden agressief gedrag onacceptabel

Wij willen een agressief voorval niet zomaar laten passeren. Wij hebben daarom een agressie protocol gemaakt en willen u daarover langs deze weg informeren.

Voor meer vragen kunt u contact opnemen met uw huisarts.