https://www.pexels.com/photo/personal-organizer-and-pink-flowers-on-desk-6374

Afspraak maken

 Spreekuur op afspraak

U kunt vanaf 8:00 ’s morgens terecht op het afspraakspreekuur van uw huisarts.

Het afspraakspreekuur wordt gehouden op iedere werkdag tussen 8:00-10:00 en tussen 14:00-16:00.

Voor dit spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken.

De praktijk is telefonisch bereikbaar tussen 8:00-11:00 en 13:00-16:00 uur.

Voor het maken van afspraken en het opvragen van uitslagen kunt u bij voorkeur bellen tussen 8:00-11:00 uur.

Voor eenvoudige vragen kunt u ook gebruik maken van het telefonisch spreekuur.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Meer tijd

Een reguliere afspraak is 10 minuten. Indien u denkt meer tijd nodig te hebben i.v.m. meerdere klachten of een gesprek meldt u dit bij de assistente, zij kan dan een dubbele tijd boeken.

Online

U kunt online een afspraak maken met uw huisarts of doktersassistente via onze MijnGezondheid.net.

Hiervoor kunt u onderaan de pagina klikken op het icoontje. Dit kan iedere werkdag, s’avonds en in het weekeinde!

Als u een vraag heeft, u twijfelt of u wel moet komen of de klacht is spoedeisend, neem dan altijd telefonisch contact op met de praktijk.