Herhaalrecepten

Voor herhaalrecepten kunt u contact opnemen met uw apotheek per telefoon of per e-mail

Of u kunt u aanmelden bij Mijngezondheid.net

https://home.mijngezondheid.net/

Zo nodig kunt u uw herhaalreceptuur aanvragen bij de assistente. Elke werkdag tussen 08.00 en 11.00 uur en tussen 13:00 en 16:00 uur.